Hádanka

Každý, kto sa bojí,
veľmi o ňu stojí.

Topiaci sa slamky chytá,
tak aj človek svojho bytia.

Mladí, starí, ženy, muži,
každý po nej lačne túži.

Prahne za ňou každá duša,
ktorá trápenie zakúša.

Nie je človek, ani zviera,
predsa nikdy nezomiera.

Čo je to?

                      (Nádej)