Pre-ži!

Z bezpečia mreží,
neujde, kto hreší.
Ak umrieť nevieš
– jednoducho PREŽI!

/Andrea Ágg/