Veľkopiatková

Už dozrievam na tvoj kríž,
ty to ešte nevidíš?

Nerepcem, keď ťarchu mám,
keď sa často zapieram.

Pôst si dávam od jedla,
rozdám ľuďom od vedľa.

Nehreším a nenadávam,
neberiem a radšej dávam.

Nekupujem z rozkoše,
nenapĺňam už koše.

Schudla som aj dáke kilo,
k rodine sa správam milo.

Hlas zvýšim len zriedkavo,
nemám problém s odvahou.

Tak veľmi som pokročila,
že by som sa aj v hruď bila!

Tak sa pozri, Pane blíž,
dosiahnem už na tvoj kríž?

Trikrát kohút hneď zaspieva,
zahľadí sa Ježiš z dreva.

„Dcéra moja – plameň horí,
slabý je však bez pokory.“

Smutne hľadím za Ježišom,
Chváliť sa smiem – IBA KRÍŽOM.

/Andrea Ágg/