Pre Natálku

Natálka je čistá duša,
Pane pošli jej už muža.
Čo na seba nemyslí
a má čisté úmysly.
Na rukách ju nosiť bude,
srdce vytrhne si z hrude.
Pre ňu spraví ozaj všetko,
bude babkou a on dedkom.
Starnúť budú pekne spolu,
nechajme na Božiu vôľu:
Ako, kde a kto a kedy,
moja prosba k nebu letí:
Natálka je rúča žena,
tvojím znakom označená.
Tak jej zošli toho pána,
aby bola milovaná!
Aby mala zopár detí,
veď ona sťa slnko svieti!
Dlho vo vinici drela,
nechce naozaj tak veľa.
Zaslúži si priateľa,
pretože je baba skvelá!

/Andrea Ágg/