Reč tela

Počúvať telo v hluku je ťažké.
Zobudíme sa až po vyhrážke,
keď sa v nás už niečo odohráva:
Na hrudi závažie, horúca hlava…

Šialený tlkot srdca, mdloby,
sú jasným príznakom dnešnej doby.
To telo hlasno odušu prosí:
„Poľúb si ma už konečne ktosi!“

/Andrea Ágg/