MUSELO TO PRÍSŤ II.

Načo sú nám pekné šaty,
keď sme doma on, ja i ty?

Načo sú nám autá rýchle,
keď sme v spomalenom cykle?

Vo fabrikách práca viazne,
chladničky sú celkom prázdne.

Domácnosti zakrátko,
rozbiť musia prasiatko.

Ako sa to vyvíja,
drsno hlásia médiá.

Divákom až v duši zle je,
nik netuší, kam to speje.

Hranice sa zatvárajú,
babky vnučky nepoznajú.

Koho zákon nespúta,
toho čaká pokuta.

Optimizmus časom mizne,
človeku až srdce stisne.

Čo sa stalo so svetom?
Akú rolu ja hrám v tom?

Zem má jednu zálohu:
TY hráš hlavnú úlohu!

/Andrea Ágg/