Samota

Niekedy sa Boh zámerne stiahne,
nechá ťa na vyprahnutej ceste stáť.
Otváraš k nebu prázdne dlane,
veríš, dúfaš, voláš – snáď…

Niekedy je samota jediným liekom,
iné len slabo zabrali.
Múdrosť sa dostaví často vekom,
človek ju však rád oddiali.

A tak sa plahočí v tých istých vodách,
stále sa krúti dokola.
Keby len tušil, aká to škoda,
samota by na škodu nebola.

Andrea Ágg