Namiesto čiernej kávy Vám ochotne naservírujeme ukážky z dramatických diel, ktoré patria do klenotnice našej a svetovej literatúry. Namiesto zákusku Vám ponúkneme ukážky z tvorby nových autorov, knižné novinky alebo zaujímavé súťaže.

Poetka Andrea Ágg hosťkou v Literárnej kaviarni Rádia Lumen hovorí o básni Muselo to prísť, o svojej tvorbe a o živote.

Rádio Lumen | Rádio Lumen