Objím si svoje dni
– veď sú tvoje.

Trestáš ich ako deti,
ktoré sa previnili iba vekom.

K životu patrí rámus
a slzy
aj smiech.

Objím si svoje dni
veď sú ako deti
– tvoje.

Andrea Ágg