Po takmer roku bude básnická zbierka MUSELO TO PRÍSŤ konečne uvedená do života.
31.júla o 17:00 v knižnici A. Bernoláka v Nových Zámkoch sa stretnú milovníci poézie a vzácni hostia!
Bližšie info v pozvánke neskôr!