Knihu František O radosti – dôvody našej nádeje zostavila Anna Maria Foliová. Začítala som sa do nej, pretože po návšteve svätého otca v Šastíne, kde som ho mala možnosť vidieť z asi dvoch metrov, som sa rozhodla dozvedieť sa o ňom viac.

Veselosť je podľa pápeža správna a je dobre, keď sa tešíme, ale radosť je oveľa viac. Je to stav duše. Je to hlboký pocit, dar, ktorý zapĺňa vnútro človeka, životný rozmer. Radosť je znamením dôvery v seba a v život.
Františkove úvahy nás privedú od smútku k radosti, od plaču k úteche, od samoty k priateľstvu, modlitbe a k odpusteniu.