Keď sa o niekoho zaujímame, chceme o ňom vedieť viac. Pápež František prišiel na Slovensko a hneď v prvých príhovoroch povedal: „Slovensko je jedna báseň!“ Hneď som vedela, že je to môj človek:)

Po všetkých peripetiách, o 3.40 ráno som nakoniec vyrazila za ním do Šastína. Do poslednej chvíle som čakala na pozvánku, ktorá napokon prišla, a ja som tak mala istotu, že nebudem musieť ostať pred bránami, ako som bola odhodlaná, ak by to nevyšlo.
Ale Boh snahu človeka VŽDY odmení, a ja som ho nakoniec videla úplne zblízka, ako prechádzal papamobilom davom. Chcela som nefotiť, ale to jednoducho nešlo. A tak vzniklo pár naozaj super záberov, kde žehná ľudí. Každému som vopred doma sľúbila, že sa v Šastíne pomodlím za potreby daného človeka. A tak počas chvíľ ticha som myslela na veľké množstvo ľudí a prosila za ich potreby. Bol to požehnaný čas.

Na druhý deň som si kúpila hneď dve knihy a jednu z nich som už aj prečítala. Je len potvrdením toho, čo som už cítila hneď – pápež František je na správnom mieste. Je to človek s veľkým srdcom, láskavý, ale zároveň aj rázny. Mladý duchom. A nielen mladým ľuďom je určená kniha „Boh je mladý“, ktorá je spracovaná formou rozhovorov s pápežom Františkom, kde otázky kládol mladý spisovateľ Thomas Leoncini. Dáva mu aktuálne otázky o ekológii, o jadrových zbraniach, o internete, o kulte krásy a veľkú pozornosť venuje mladým ľuďom. Na všetky otázky, aj na tie na telo, odpovedá František úprimne vo svetle pravdy.

Pápež mi je ešte viac sympatickejší a ja sa už teším aj na druhú knihu o ňom!