Takmer po roku sa podarilo moju básnickú zbierku MUSELO TO PRÍSŤ „pokrstiť“.  Napokon sa však svätilo:)

 

Večerom sprevádzala moja dlhoročná priateľka, poetka, docentka Jitka Rožňová. Najskôr vyspovedala Aminu Renaud, ktorá prišla z Paríža, aby povedala o tom, ako sa tvorili pod jej rukami maľby tušom do zbierky.

Prednes básní zo zbierky si pripravili členky literárneho klubu Generácie. Z detskej tvorby zarecitovali tri detičky a najnovších básní sme sa ujali my s Jitkou. Na hudobný doprovod bola spontánne vyzvaná Terézia Jana Hadryová, rehoľná sestra, ktorá napísala noty k zhudobnenej titulnej básni. Bola som rada, že prišla až z Ružomberku a mohli sme sa tak spoznať.

Tomi Thor predstavil náš spoločný projekt – Woman 40+. Portréty žien, z ktorých každá dostane svoju krátku básničku a kniha by mohla uzrieť svetlo sveta ešte tento rok.

Zo Senca pricestoval vlakom „krstný otec“ profesor Andrej Tušer, ktorý ma učil žurnalistiku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Úžasný, charizmatický a optimistický človek! Priniesol si aj moju prvú básnickú zbierku BARIÉRA, ktorá mi vyšla ešte ako stredoškoláčke a zaspomínali sme si na študentské časy.

Na záver som v hľadisku zazrela pátra Massea, a tak som ho poprosila, či by mohol knihu posvätiť. Vysvetlil, prečo sa nekrstí, ale svätí. Myslím, že boží pokoj, ktorý vtedy z jeho slov sálal, cítili aj tí, ktorí sa v hľadisku považovali za ateistov.

Celý večer plynul v priateľskej atmosfére a veľmi spontánne. Teším sa, že napokon kniha MUSELO TO PRÍSŤ je aj oficiálne uvedená do života, hoci má už rok. Tak nech si nájde ďalších nielen poeticky naladených čitateľov!

 

Andrea Ágg