40 plus

Život je jedna veľká škola!
Mala som upratovačku i upratovačkou som bola.

Za známych boháčov, i chudákov som mala,
plakala som zúfalo – do popuku sa smiala.

Bývala som v komôrke, no aj vo vilách,
zažila som úspechy, pády, úplný krach.

Viem, čo je to obžerstvo, no aj tvrdé pôsty,
v prázdnom dome samota, no aj davy hostí.

Krásny oddych na plážach, no aj riadna drina,
každým rokom menená, dnes už celkom iná.

A jediné, čo z toho vychádza mi:
že hodnotou nie sú veci – len my sami.

Andrea Ágg