MUSELO TO PRÍSŤ v prevedení speváckeho zboru

https://www.youtube.com/watch?v=lk6WT43rO-Q


MUSELO TO PRÍSŤ v TELERÁNE - knižná výhra

https://www.facebook.com/100012159842200/videos/1158211817927469


Eva Čapková - zhudobnená báseň Muselo to prísť

MUSELO TO PRÍSŤ. Andrea Ágg, Terézia Jana Hadryová, Eva Čapková. - YouTube


Prezentačné video

https://www.facebook.com/andrea.aggpoetry.9/videos/201295261554758