Kontakt

Číslo objednávky ktoré vám bolo zaslané emailom (bez mriežky). (voliteľné)

Údaje bankového účtu:

  • Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Číslo účtu: SK09 0900 0000 0050 6923 0026
  • Kód banky: 0900
  • IBAN: SK09 0900 0000 0050 6923 0026
  • BIC: GIBASKBX